Monday, January 28, 2013

Pendatang

A person who is terribly ashamed of his roots - INDIAN ROOTS.
 
 
 
Ayah Mahathir Pendatang Asing...

Mahathir Sepatutnya Ucap Terima Kasih Kepada Tunku... Kalau kewarganegaraan itu tidak diberi kepada bapanya, mungkin hari ini Mahathir berada ditanah air bapanya iaitu di Kerala.

Ayah Mahathir adalah pendatang dari Kerala, Selatan India etnik Malayalam. Iskandar Kutty berhijrah ke Tanah Melayu dan memeluk Islam serta berkahwin dengan orang melayu dan menukar namanya kepada Mohamed

No comments:

Post a Comment